Monday, March 4, 2013

Fashion Week 2013

That ends the annual Fashion Week and the biggest fashion event of the year. 
Fashion Week takes place in the main capitals of the world, 
begins in New York and then in London 
and Milan, the final step is to Paris, a city synonymous with elegance.
These cities are called "Big Four" fashion week.
Fashion shows take place on the world's catwalks.
Ordinary people have to buy special passes to watch the show, or take part in an exhibition which presents handbags, jewelry, shoes, hats and cosmetics. Many schools for designers is also involved in imprezie.Allows designers and "fashion houses" to present their latest collections. Paris Fashion Week Dates are determined by the French Federation Fashion.In poland Fashion Week takes place in Łódź since 2009 in the Expo Hall.

Właśnie kończy się Fashion Week, coroczne i największe modowe wydarzenie roku.
Tydzień Mody odbywa się w głównych stolicach świata, Rozpoczyna się w Nowym Jorku a następnie w Londynie i Mediolanie, końcowym etapem jest Paryż, miasto będące synonimem elegancji.
Miasta te są nazywane "Wielką Czwórką" tygodnia mody. Pokazy mody odbywają się na największych światowych wybiegach. 
Zwykli ludzie muszą nabyć specjalne przepustki, aby obejrzeć pokaz, lub wziąć udział w wystawie na której prezentowane są torebki, biżuteria, obuwie, kapelusze i kosmetyki. Wiele szkół dla projektantów bierze również udział w imprezie.Pozwala projektantom i "Domom Mody" zaprezentować swoje najnowsze kolekcje. Terminy Paryskiego Tygodnia Mody są ustalane przez Francuską Federacje Mody.W Polsce Fashion Week odbywa się w Łodzi od 2009 roku, w hali Expo.
Paris
Anna Dello Russo
Paris
Ulyana Sergeenko

Lily Kwong, writer
New York
Lily  Kwong
New York
Ece Sukan
Candela Novembre, model
Milano
Candela Novembre

London
Camille Chaurriere
Street Style

No comments:

Post a Comment