Friday, April 12, 2013

Louis Vuitton in Poland

In Poland soon will visit the famous brand Louis Vuitton.There is now certain that in June lounge will open in Warsaw in the department store at street Brackia in Vitkac.Poland slowly enters the world of fashion, emphasizing slowly.Louis Vuitton is a very exclusive brand in Warsaw find a store primarily accessories, leather bags, sunglasses and scarves.Oficial confirmed by Magda Bulera, PR Manager Louis Vuitton Poland, as previously circulated rumors but not verifiable. How to adopt a brand, or Poles appreciate her efforts. Let's see now for 2 months.

W Polsce w już niedługo zagości sławna marka Louis Vuitton.Jest już pewne że w czerwcu salon otworzy się w Warszawie w domu handlowym Vitkac przy ul.Brackiej.Polska powoli wkracza w świat mody, podkreślam powoli.Louis Vuitton to bardzo ekskluzywna marka, w warszawskim sklepie znajdziemy przede wszystkim akcesoria, skórzane torby, okulary i apaszki.Oficjalne potwierdzenie złożyła Magda Bulera, PR Manager Louis Vuitton Polska, bo dotychczas krążyły tylko nie potwierdzałne pogłoski. Jak przyjmie się marka?Czy Polacy docenią jej starania. Zobaczymy już za 2 miesiące.
New campany SS 13 Louis Vuitton
Louis Vuitton in Warsaw
Archival campany with Naomi Campbell

No comments:

Post a Comment